INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE 

 

 

 

Názov projektu: Zavádzanie inovatívnych technológií do výroby s cieľom podpory zamestnanosti MRK

Prijímateľ: KREATIVA s.r.o.

Začiatok realizácie projektu: 03/2014

Ukončenie realizácie projektu: 10/2015

Výška finančného príspevku NFP: 232 680,00 EUR

 

Vďaka finančnému príspevku EÚ si spoločnosť KREATIVA s.r.o. zabezpečila nárast pridanej hodnoty.
Vďaka finančnej podpore EÚ si spoločnosť zabezpečila inovačné aktivity a zvýšila sa i konkurencieschopnosť spoločnosti.

www.economy.gov.sk